Bridge Club Brummen

Secretariaat
Zutphensestraat 38
6971 EN BRUMMEN
0575 566319

Welkom op de website van Bridge Club Brummen

concordiaBridgeclub Brummen is in 1968 opgericht. Naast het competitie element neemt ook de gezelligheid een belangrijke plaats in.

In de maanden september t/m mei wordt er op maandagavond in meerdere lijnen parencompetitie gespeeld. Periodiek (na 5 competitieavonden) is er promotie of degradatie en tussendoor wordt er voor de ladder gespeeld (zie het schema) dus afwisseling genoeg.

Op de donderdagmiddag wordt in een of twee lijnen gespeeld middels een laddercompetitie waardoor na elke speeldag promotie of degradatie mogelijk is.

Wij spelen in Café restaurant "Concordia" te Brummen.

 

 

Speeltijden

Maandag19:30 - 22:30
Donderdag13:30 - 17:00

Klik hier om in/uit te loggen.


Naast een openbaar gedeelte kent deze website ook een deel speciaal voor leden, dat zichtbaar wordt na inloggen.

Voor bridgecursussen klik op "Activiteiten".

Speelschema maandag

De maandagavondgroep bridget elke maandagavond vanaf 19.30 uur in Concordia aan de Engelenburgerlaan 1 in Brummen.

De competitie 2017 - 2018 start op maandag 4 september 2017.

Net als in het vorige seizoen wordt in het seizoen 2017 - 2018 afwisselend "Competitie" en "Ladder" gespeeld. Voor meer details wordt verwezen naar het speelschema.

Klik hier voor het speelschema 2017 - 2018.

Bijzondere data voor de maandagavondgroep zijn:

 • Zaterdag 2 september 2017: Fietsbridgedrive
 • Maandag 18 december 2017: Kerstladder
 • Maandag 25 december 2017: Kerstvrij
 • Maandag 1 januari 2018: Nieuwjaarsvrij
 • Maandag 15 januari 2018: Bijscholing
 • Maandag 2 april 2018: Paasvrij
 • Maandag 14 mei 2018: Laatste bridgeavond

 

Puntenranking maandag

Klik hier voor de puntenranking

Score bij afwezigheid maandag

Een parencompetitie telt minimaal 5 zittingen per periode. De parencompetitie kent een promotie- en degradatie-regeling. Ook bij afwezigheid zijn er afwijkende regels t.o.v. de laddercompetitie.

Klik hier voor het reglement Parencompetitie

Verhindering maandag

Wie (lang) van te voren weet op een maandag verhinderd te zijn, kan dat noteren op de absentielijst die elke speelavond in de zaal aanwezig is. In de loop van de week kan afwezigheid op de eerstvolgende speelavond tot uiterlijk maandagmorgen 11.00 uur per e-mail worden gemeld bij de wedstrijdleider (wim.altena@gmail.com). Op maandagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur kan dat ook telefonisch via 0575-842264.

Voor een goed verloop van de maandagavond is het voor de wedstrijdleiding van groot belang:

 • Dat u uw partner op de hoogte stelt van uw verhindering;
 • Dat uw afmelding niet automatisch ook geldt voor uw partner;
 • Dat, als uw partner zich niet afmeldt, de wedstrijdleiding ervan uit gaat dat uw partner eventueel met een andere invaller wil spelen.

In dit laatste geval krijgt betrokkene op maandagmiddag – zo mogelijk voor 14.00 uur – te horen of een tijdelijke partner voor die avond aanwezig is. Géén telefoontje betekent dus: niet spelen.

 

 

 

 

Speelschema donderdag

Competitieschema 2017 – 2018 donderdagmiddag

2 competities van 16 zittingen en 2 vrije zittingen, totaal 34 zittingen

Klik hier voor het het donderdagmiddag speelschema

Laddercompetitie 1

 • 7,14, 21, 28 september 2017
 • 5 oktober 2017
 • 12 oktober 2017 competitie met Molenhorstgroep (mogelijke datum, in overleg vaststellen )
 • 19, 26 oktober 2017
 • 2, 9, 16, 23, 30 november 2017
 • 7,14 december 2017
 • 21 december 2017 Kerstdrive, geen competitie
 • 28 december vrij
 • 4  januari 2018 Nieuwjaarsdrive, gewone competitiezitting
 • 11 januari 2018, laatste zitting competitie 1

Maandagavond 15 januari 2018 Bijscholing samen met maandagavondgroep

Laddercompetitie 2

 • 18, 25 januari 2018
 • 1, 8, 15,22 februari 2018
 • 1, 8, 15, 22, 29 maart 2018
 • 5, 12, 19, 26  april 2018
 • 3 mei 2018 laatste zitting competitie 2

 

Score bij afwezigheid donderdag

 • Er worden 32 zittingen gespeeld verdeeld over 2 perioden met 16 zittingen. Per periode is 4x een afwezigheid zonder aftrek toegestaan. Als een paar tijdens een periode 1-4 x niet aanwezig is wordt – ongeacht de oorzaak van de afwezigheid - de gemiddelde score tot dan toe genoteerd met een maximum van 50%. Bij 5x of vaker afwezig zijn wordt een aftrek van 5% op de tot dan toe behaalde gemiddelde score.
 • Wanneer er wordt gespeeld met een invaller ipv de vaste partner, dan telt de behaalde score mee voor de competitie, tenzij voor aanvang van de zitting bij de wedstrijdleiding is gemeld dat de score niet moet worden meegeteld.
 • Zie verder het reglement Laddercompetitie.

Verhindering donderdag

Wie ruim van te voren weet op een donderdagmiddag verhinderd te zijn, kan dat noteren in het schrift, dat elke speelmiddag in de zaal aanwezig is. In de loop van de week kan afwezigheid op de eerstvolgende speelmiddag tot uiterlijk op de woensdag daarvoor vóór 18.00 uur telefonisch worden gemeld bij wedstrijdleider Anki Wortel (tel. O575-524542 of 06-23457479) of – bij haar afwezigheid – bij Barend van Beusekom (tel. 0575-562297 of 06-43927016). Géén antwoordapparaat of voicemail inspreken!

Ook is het mogelijk om via de mail af te zeggen op ankiwortel@gmail.com, mits voor woensdagavond 18.00 uur of bij afwezigheidvan Anki bij Barend op ybvanbeusekom@hetnet.nl.

Voor een goed verloop van de donderdagmiddag is het voor de wedstrijdleiding van groot belang:

 • Dat u uw partner op de hoogte stelt van uw verhindering;
 • Dat uw afmelding niet automatisch ook geldt voor uw partner;
 • Dat, als uw partner zich niet afmeldt, de wedstrijdleiding ervan uitgaat dat uw partner eventueel met een ander wil spelen.

In dit laatste geval krijgt betrokkene zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk op de morgen van de wedstrijddag van de wedstrijdleider te horen of een partner voor die middag gevonden is.

Géén telefoontje betekent dus: niet spelen!

Bridgeseizoen 2017/2018

Voor de leden die op maandagavond of donderdagmiddag bridgen, bedraagt de contributie voor het bridgeseizoen 2017-2018 € 45,00

Voor de leden die op maandagavond en donderdagmiddag bridgen, bedraagt de contributie voor het bridgeseizoen 2017-2018 € 85,00

(Conform besluit ALV 8 mei 2017).

Wij verzoeken U het bedrag over te maken op bankrekeningnr.:

NL28RABO0311060897 t.n.v. Penningmeester BCB Brummen o.v.v. Contributie

 

Het IBAN nummer van de Bridgeclub is:

NL28RABO0311060897

Arbitrage 1

Wedstrijdleider Wim Altena schrijft:

 

De Bridgeclub Brummen is behoorlijk groot en zou - naar mijn persoonlijke mening -  lid moeten zijn van de bridgebond.  Maar dat zijn we niet omdat we toch een gezellige club zijn’ !?
Dat klopt. Ook  voetballers van het 7de elftal  doen het voor de gezelligheid (de derde helft!!). Maar in de eerste 2 helften zijn ze toch echt lid van een bond en spelen ze onder leiding. Want geloof me, anders loopt het uit de hand.
Dat kan niet bij bridge, hoor ik u zeggen. Laat mij dan het volgende vertellen:

Arbiter

 ‘We hadden net een probleem’, zei een lid van de club tegen de arbiter, ‘wij verzaakten en toen zei de tegenstander dat dan de rest van alle slagen voor hen waren’.  ‘Ja en?’, zegt de arbiter. ‘Daar heb ik toch wel moeite mee’.  ‘En je hebt me niet geroepen?’, vraagt de arbiter.  ‘Ach nee, dat doen we hier toch niet?’. Waarop de arbiter antwoordt: ‘Nou ja, afgezien van het feit dat het niet helemaal klopt, heeft jullie tegenstander waarschijnlijk een geweldige top, en ja… natuurlijk voor de gezelligheid!!’. Hiermee wil ik maar aangeven dat gezelligheid helemaal niet verloren hoeft te gaan als de arbiter geroepen wordt. Nu ging immers óók een paar met een slecht gevoel naar huis. Het probleem is waarschijnlijk dat de arbiter gezien wordt als iemand die straft. Maar dat is niet zo. Bridge kent regels om een spel  zodanig te laten verlopen dat we een goede wedstrijd krijgen met gelijke kansen voor iedereen. Wordt daar – al dan niet per ongeluk – van afgeweken, dan is de arbiter er om een en ander recht te zetten, níét om te straffen. Maak je geen gebruik van de arbiter, dan wint niet de betere bridger, maar de beter gebékte.  En ik weet waar ik over praat!

Verzaking

Een ander voorbeeld.

In een spel wordt de arbiter geroepen. Een speler heeft verzaakt. Het spel is inmiddels 3 slagen verder en we spreken dan over een voldongen verzaking. De eerste vraag is of de overtreder de slag waarin hij verzaakte, gemaakt heeft.  Antwoord: ‘Nee’. ‘Heeft hij daarna een slag gemaakt?’.  Antwoord: ‘Nee’. In dit geval is er geen enkele rechtzetting nodig, want de overtreder heeft geen voordeel gehad van zijn verzaking. De overtredende partij hoeft dan ook geen slag in te leveren. En - voor het geval we het vergeten - de arbiter wordt geacht zoveel mogelijk een spel te laten (door)spelen.

Ongeoorloofde informatie

De arbiter wordt na afloop van een spel geroepen.

West begint met bieden en als Zuid aan bod komt, is de stand 1 Harten. Zuid biedt 1 SA, Zuid heeft een geweldige dekking in Harten. Hierop antwoordt Noord 3 klaver. Oost past en Zuid denkt na en mompelt: ‘Volgens mij moet ik dit alerteren’, waarop Noord zegt: ‘ Waarom dat dan?’ Zuid biedt 3 SA waar alle andere paren 3 klaver spelen. Ons paar heeft een geweldige top! De arbiter vraagt de partijen of dit klopt en dit wordt bevestigend beantwoord. Na afloop van de wedstrijd ziet de wedstrijdleider dat alle andere paren 3 Klaver hebben gespeeld en corrigeert het voornoemde spel naar 3 Klaver. Het paar is niet gestraft. Er is een en ander rechtgezet. Er was immers toch echt sprake – het gemompel! - van ongeoorloofde informatie. Voor de goede orde: als Zuid en Noord gewoon hun mond hadden gehouden en via Stayman, 3 Ruiten en vervolgens Noord 3 SA (omdat Noord de 3 Ruiten niet kan laten staan), dan hadden ze en hetzelfde contract gehad en een top, weliswaar als gevolg van een misinterpretatie, maar toch.

Arbitrage 2

Wedstrijdleider Wim Altena schrijft:

Te weinig tijd voor het laatste spel.

Vanavond hadden we een klein probleem. Wat was het geval?

 • Aan een tafel was er geen tijd meer het laatste spel van een ronde te spelen. Dat kan gebeuren, niet moeilijk over doen.
 • De spelers besloten dat spel na afloop nog even na te spelen. Daar is op zich ook niks mis mee.
 • Dit laatste spel wordt dan echter niet ingevuld en de ronde is dan niet afgelopen.
 • In de volgende ronde lukt het Noord niet het spelnummer van het 1ste spel in te vullen. De ronde was immers nog niet afgesloten!
 • Gevolg: de wedstrijdleider heeft 4 scorekaarten gegeven en aan het eind de resultaten handmatig ingevuld.

Wat had moet gebeuren?

 • Roep, als je een spel niet meer kan spelen, de wedstrijdleider
 • We vullen dan samen ‘Niet gespeeld’ in en de score van betreffende paren wordt over 23 in plaats van 24 spellen berekend.
 • Niemand heeft voordeel, niemand heeft nadeel en de wedstrijdleider is een stuk minder zenuwachtig!

Tja, daarom heb je toch immers een wedstrijdleider, om te helpen, nietwaar!?

Ergo, op kerstavond 2 extra wees-gegroetjes!

Gezellige club of kinderbridge?

Gezellige club of kinderbridge?

Deze wedstrijdleider (WL) behoort tot de groep fanatieke bridgers, dat moge bekend zijn.

Met hem is er nog een aantal, terwijl anderen meer van het standpunt uitgaan: 'We zijn toch een gezellige club'?

Onlangs gebeurde het volgende:

Ik zit aan tafel met een zichtbaar boos echtpaar. Want aan een vorige tafel had de tegenstander behoorlijk fanatiek gereageerd. “En,” zo werd tegen mij gezegd, “ik dacht dat we een gezellige club waren!”

Op dat moment had ik er niets tegen in te brengen. Maar een tafel later…

Tegenstander biedt een uitermate scherp 6 Schoppen-contract; we zitten in de A, dus moet je wat en mag je wat verwachten. Midden in het spel is de leider aan bod en vraagt de Dummy om Ruiten Koning te spelen. Oost - ikzelf in dit geval - speelt een kleintje bij. “Oh nee”, zegt leider, “ik bedoelde een kleine Ruiten, dat mag toch nog wel?”.

Bij de WL in mij klinkt “We zijn toch een gezellige club?” nog door mijn hoofd. Ik geef toestemming om de kaart terug te nemen en een kleintje voor te spelen.

Contract gehaald, tegenstander blij en WL met een nul op zak!

Mij is een prachtig oor aangenaaid. In de auto spreekt de echtgenote: “Ik dacht toch echt dat we in de A zaten, daar mag je toch iets verwachten? Op mij ben je altijd boos en ik mag nooit een kaart terug nemen, want dat noem je kinderbridge!”

Tja, een gezellige club!

Iets toe te staan of niet, hangt in Brummen teveel samen met  ‘wel of niet gezellig zijn’. Te vaak gaat daardoor iemand met een rot gevoel naar huis.

Overigens - voor wie het nog niet weet - :  “Als de leider een kaart noemt, is die kaart gespeeld!”

Wim Altena

Bezoekers van www.bridgeclub-brummen.nl

Klik hier om te zien hoe vaak en hoe laat de site www.bridgeclub-brummen.nl wordt bezocht

Reverse, wat is dat eigenlijk?

Reverse, wat is dat eigenlijk?

Reverse is een andere dan de gebruikelijke manier om een sterke hand aan te geven.

In ACOL hebben we met elkaar afgesproken dat we van twee of drie 4-kaarten de laagste bieden en een 5-kaart éérst noemen en die vervolgens – zo mogelijk - aangeven door een kleur ‘eronder’ te noemen.

Voorbeeld:

Met een 5-kaart Ruiten en een 4-kaart Klaveren open je 1 Ruiten en antwoordt je partner 1 Schoppen. Door met 2 Klaveren te vervolgen geeft je aan dat je een 5-kaart Ruiten hebt.

Dit speelt iedereen.

Maar nu een moeilijker voorbeeld:

Je hebt een 4-kaart Ruiten en een 4-kaart Klaveren. Je opent 1 Klaveren en je partner volgt met 1 Harten. Je hebt  geen enkele dekking in Schoppen en durft dus geen 1 Sans te bieden. Wat dan?

Je weet van je partner slechts 6 punten, nog niet meer. Vervolg je nu met 2 Ruiten om de 2de 4-kaart aan te geven, dan is de kans HEEL klein dat je partner óók 4 Ruiten heeft. Heeft hij die inderdaad niet en kan hij zijn Harten niet herhalen, dan is er een probleem! Hij móét nu 2 Sans zeggen, of hij nu wel of geen dekking in de Schoppen heeft. Maar voor 2 Sans heb je 22 punten nodig.

Nu even terug.

Als je weet dat én de kans heel klein is dat je partner 4 Ruiten heeft én dat je voor 2 Sans 22 punten nodig hebt, volgt hier uit dat je zelf minstens 16 punten moet hebben om een ‘overgeslagen’ kleur te bieden.

Dat bieden van een overgeslagen kleur heet Reverse en daarvoor moet je dus ‘sterk’  zijn. Daarom mag je partner er van uit gaan dat je 16 punten hebt. Met zijn 9 punten erbij biedt hij 3 Sans. Je begrijpt wat er gebeurt als je met 13 punten Reverse hebt geboden!!

Strakke gezichten, gemopper.

Reverse is: het bieden van een door de partner overgeslagen kleur en vereist Kracht!

Kijk eens naar het volgende spel.

Openaar                                          Partner

Sch       6, 5, 2                                   10, 8, 4

Ha        10, 2                                     A, V, 9, 8

Ruit      A, V, 8, 7                               10, 9, 6

Kl         A, H, 10, 6                             7, 3, 2

Bieding:

1 Klaver                                           1 Harten

Foute bieding is dan:

2 Ruiten                                           want …..è sámen heb je 19 punten en GEEN dekking in Schoppen én je partner verwacht dat jij 16 of meer punten hebt.

Goede bieding daarentegen is:

1 Klaver                                           1 Harten

1 Sans

Ook nu is er geen dekking in Schoppen, maar je hoeft een slag minder te maken. Je verliest misschien 4 Schoppenslagen, maar de puinhoop is niet zo erg groot. Contract of 1 down.       

Denk er altijd aan dat je jouw kaart aan je partner vertelt!

Wim Altena

 

Regiobode week 38 21 september 2016

Seizoen Brummense Bridgeclub gestart

Het nieuwe seizoen van de Brummense Bridgeclub is onlangs gestart met de traditionele fietsbridgedrive. 96 Deelnemers fietsten door de omgeving van Brummen om op vijf verschillende locaties met elkaar te strijden om de beste resultaten en leuke prijzen. De deelnemers fietsten 40 kilometer en speelden 25 spellen. Op verschillende locaties werd genoten van een lunch. De spelers kwamen bij Concordia in Brummen, de Heideroos in Eerbeek, de Harmonie in Laag Soeren en de Luchte in Spankeren. De zonovergoten dag eindigde weer bij Concordia, waar de prijsuitreking plaatsvond. De bridgers spelen op maandagavond en donderdagmiddag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Meer informatie via elizab@xs4all.nl.

Brummens weekblad 9 september 2016

Brummense Bridgeclub op de fiets

De Brummense Bridgeclub heeft afgelopen zaterdag haar seizoen al fietsend en bridgend geopend.

In Brummen en haar prachtige omgeving werden vier locaties aangedaan om er met elkaar te strijden om de beste resultaten en leuke prijzen. Er werd door de 96 deelnemers ruim veertig kilometer gefietst naar de Heideroos in Eerbeek, De Harmonie in Laag Soeren, De Luchte in Spankeren en Concordia in Brummen. Onderweg werd er geluncht en 25 spellen gespeeld. De zonovergoten dag eindigde bij Concordia, waar de prijsuitreiking plaatsvond. Een mooie start van het nieuwe bridgeseizoen van de Brummense Bridgeclub.

De Brummense Bridgeclub speelt op maandagavond en donderdagmiddag bij Concordia. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Informatie hierover is te verkrijgen bij de voorzitter, die te berijken is via: elizab@xs4all.nl.

Regiobode van 8 juli 2015

Fietsdrive Bridgeclub Brummen

BRUMMEN - Het nieuwe seizoen van Bridgeclub Brummen gaat op zaterdag 29 augustus van start met de traditionele fietsdrive. Deelnemers starten om 10.00 uur bij Concordia en fietsen van daaruit naar diverse horecalocaties om daar gezellig te bridgen. Op elke locatie staat een drankje klaar en onderweg kan voor eigen rekening worden geluncht. De drive eindigt rond 16.00 uur met de prijsuitrijking, terug in Concordia. Mensen die niet willen of kunnen fietsen, kunnen het parcours per auto afleggen. Inschrijven kan alleen per paar. Aanmelden kan voor 25 juli via elizab@xs4all.nl. Ook niet-leden zijn welkom.

Zutphense Koerier 1 en Brummens Weekblad 3/07/2015

Brummens Weekblad 23/05/14 en Regiobode 21/05/14

Bridgeclub Brummen zoekt leden én leerlingen

Bridgen is een denksport in clubverband. Voor deze sport – boeiend, afwisselend én gezellig! – heeft de Brummense bridgeclub (BCB) zowel op de maandagavond als op de donderdagmiddag plaats voor nieuwe leden!

Op maandagavond  spelen zo’n 80 leden en op donderdagmiddag nog eens ruim 40 hun partij in Concordia. Het seizoen begint in september a.s.  en eindigt in mei 2015. Dit jaar wordt voor beide groepen de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen besteed aan bijscholing van leden die zich daarvoor hebben aangemeld.

Voor wie nog niet kan bridgen maar het wel wil leren, bestaat de mogelijkheid  een cursus voor beginners te volgen in Zutphen. De lessen worden gegeven op woensdagavond vanaf 17 september.  De cursus omvat twee series van  12 lessen á 95 euro per serie. Cursisten die zich als aspirant-lid bij de BCB melden, kunnen ná de tweede serie lessen de eerste stappen in clubverband gaan zetten. De wedstrijdleiding biedt hierbij de nodige begeleiding.  

Wie lid wil worden en al voldoende van het spel weet wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden.  Natuurlijk is het mogelijk een paar keer mee te spelen om de sfeer te proeven en de club te leren kennen, alvorens definitief te besluiten lid te worden.

Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot BCB-secretaris Kees Roozen (tel. 0575-562498 of camroozen@kpnmail.nl)

Brummens Weekblad 10/08/13 en Regiobode 28/08/13

Lustrum fietsbridgedrive Bridgeclub Brummen

Al weer voor de vijfde keer start de Brummense Bridgeclub (BCB) haar nieuwe seizoen met een fietsbridgedrive . Zaterdag 31 augustus wordt tussen 09.30 en 17.30 uur op een viertal horecalocaties in (de omgeving van) Brummen gebridged. Na een gezamenlijke start in Concordia zwermt het gezelschap in groepen uit om afwisselend op de daarvoor uitgekozen plekken in de buurt de drive voort te zetten. De laatste serie spellen spelen alle deelnemers weer gezamenlijk op de uitgangslocatie.

Ruim zestig enthousiaste leden hebben zich dit jaar opgegeven. Na prachtig weer de afgelopen jaren rekent men ook nu weer op een zonnig en succesvol ‘fietsen&bridgen’!

Omdat de BCB dit jaar vijfenveertig jaar bestaat wordt de deelnemers en ander belangstellende leden van de club na afloop van de drive een feestelijke borrel aangeboden.

Het échte’ werk begint vervolgens op maandag 2 en donderdag 5 september. Op maandagavond  spelen zo’n kleine 90 leden en op donderdagmiddag nog eens ruim 40 hun partij in Concordia. Het speelseizoen eindigt medio mei 2014.

 Voor deze denksport in clubverband – boeiend, afwisselend én gezellig! – is er zowel op de maandagavond als op de donderdagmiddag nog plaats voor nieuwe leden!

Wie belangstelling heeft  – en voldoende van het spel weet – wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden bij secretaris Yvonne van Beusekom (tel.0575-562297) of voorzitter Kees Roozen (tel. 0575-562498).

Deze publicatie is ook op de website van RTV Veluwezoom geplaatst (4.08.2013)

Brummens Weekblad 13 september 2013

Brummens Weekblad 14/09/12 en Regiobode 26/09/12

Fietsbridgedrive opnieuw groot succes!

Na een lange vakantie heeft Bridgeclub Brummen op 1 september het nieuwe seizoen weer geopend met een fietsbridgedrive. Na de druipnatte dag vier jaar geleden – toen dit evenement voor het eerst werd georganiseerd - was het nu  voor de derde keer op rij prachtig weer. En dan is het genieten, in Brummen en omgeving!

Van de ruim 130 leden die de club nu telt, hadden er zich 48 als deelnemer gemeld. En die hebben een heel geslaagde dag gehad. Na een start met twaalf tafels in Concordia zwermden de deelnemers vervolgens in drie groepen uit naar De Luchte in Spankeren, de Harmonie in Laag Soeren  of de Vroolijke Frans in het Brummense Broek. Overal werden vijf spellen gespeeld in twee lijnen. Nadat iedereen alle locaties had bezocht werd de eindronde weer in de vaste speellocatie Concordia afgewerkt.

Het ‘ge-plus en ge-min’ om de uiteindelijke uitslag op papier te krijgen werd verricht door de wedstrijdleiders Jettha van der Heide en Jan van Rossum. Het leverde in beide lijnen een winnend koppel op. In de A-lijn scoorden Frits en Gerrie Bleumink het best en in de B-lijn staken Derk Boesveld en Jan Plasman boven de anderen uit.

De voorzitter reikte  de prijzen uit en bedankte de mensen die een flinke bijdrage hadden geleverd aan het succes van de dag. Naast Jettha en Jan waren dat vooral ook Jos van der Heijden en Ot Brouwer. Alle vier waren zij als ‘locatiemanager’ opgetreden.

 Hij sprak de hoop uit dat volgend jaar nog meer leden zich voor de fietsbridgedrive melden. En dat de club openstaat voor nieuwe leden!

Brummens Weekblad van 26 oktober 2012

Belangstellende beginnerscursus bridgen kunnen zich melden bij BCB

Brummen – Ook voor de Bridge Club Brummen, de BCB, is het seizoen inmiddels weer begonnen met de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond en de donderdagmiddag in ‘Concordia’. “Op de maandagavond komen 87 leden bijeen,” vertelt de secretaris van de BCB Yvonne van Beusekom, en op de donderdagmiddag bridgen er 49 leden. In totaal heeft onze vereniging, die volgend jaar 45 jaar bestaat, 130 leden.”

Maar de club wil best nog groeien en daarvoor peilt men de belangstelling voor een cursus.

“Voordat je begint met bridgen is het raadzaam om eerst les te nemen,” legt BCB voorzitter Kees Roozen uit, want je moet erg veel dingen leren voordat je aan kunt schuiven aan de bridge tafel. Bridge is namelijk meer een denksport dan een kaartspel. De enige overeenkomst met een kaartspel zijn de kaarten, want die gebruiken we bij bridge ook. Maar wanneer je de regels eenmaal onder de knie hebt is het bridgen echt verslavend, zo heb ik dat tenminste ervaren.” Bridge is volgens Yvonne van Beusekom geen sport voor alleen maar oudere mensen en zeker geen elitaire sport:, “Nee absoluut niet. Op ieder leeftijd kun je leren bridgen en je kunt het wanneer het hoofd het goed blijft  doen tot op zeer hoge leeftijd blijven spelen. We willen dolgraag dat ook jongeren zich bij ons aanmelden. De wat oudere leden kunnen prima voor de opvang van die nog onervaren, nieuwe leden zorgen en zij willen dat ook graag doen.” Belangrijk onderdeel van het bridgen is dat de voorkeur uitgaat naar een vaste partner:  “Je speelt altijd met twee tweetallen tegen elkaar en dus is het belangrijk dat je een partner hebt die je aanvoelt en waarmee je afspraken kunt maken over de te volgen tactiek. Dat kan je eigen partner zijn, maar dat hoeft niet. Individuele mensen die zich aanmelden gaan vaak beginnen binnen de club als invaller bij een spel waar iemand ontbreekt en op die manier leer je en kun je spelen.” Legt Kees Roozen uit. “Maar het belangrijkste is om belangstellenden voor een beginnerscursus op te roepen zich te melden via ybvanbeusekom@hetnet.nl en camroozen@kpnmail.nl  (of tel. 0575562498), zodat men bij voldoende opgave met een cursus kan beginnen in Brummen.

Regiobode van 28 november 2012

Bridgeclub Brummen online.

BRUMMEN  -  De Brummense Bridgeclub (BCB) is sinds kort op het internet te vinden. Belangstellenden kunnen daar alle informatie vinden over de club. Op www.bridgeclub-brummen.nl staat een eigen website, waar alle informatie te vinden is over de club. Een deel van de site is alleen  te zien door leden, hier zijn onder anderen tussen- en eindstanden te vinden, fotoseries en jaarverslagen. De eerste opzet van de site is gemaakt door Ronald Langerhorst, waarna Frans Jansen het werk heeft afgerond. Hij treedt ook op als webmaster. Als verwoed fotograaf heeft Jansen daarnaast de site voorzien van schitterende illustraties. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij de club. Ze kunnen nu dus naar www.bridgeclub-brummen.nl voor alle informatie over speelavonden en cursussen.

Brummens Weekblad van 30 november 2012

Bridgeclub ‘de lucht in’.

Brummen  -  Onlangs heeft de Brummense Bridgeclub (BCB) haar website gelanceerd. Belangstellenden kunnen daar alle informatie vinden over de club. Over de maandagse speelavond bijvoorbeeld en de donderdagse speelmiddag, over de regels en over de contributie. Een gedeelte van de website is alleen in te zien door de leden van de club. Daar staan ‘prive-zaken’ als tussen- en eindstanden, fotoseries en jaarverslagen. De eerste opzet van de website is gemaakt door Ronald Langerhorst. Voor perfectionering en afronding heeft Frans Jansen gezorgd, die tevens als webmaster optreedt. Met name de illustraties vallen op. Omdat Jansen ook een verwoed fotograaf is, heeft hij de website verlucht met illustraties waarin speelkaarten op een bijzonder creatieve manier zijn verweven met foto’s uit zijn privé-bezit. De website is te bereiken onder
www.bridgeclub-brummen.nl. De Club heeft nog steeds ruimte voor nieuwe leden. Indien er voldoende belangstelling is voor een beginnerscursus gaat het bestuur bezien , bezien of en hoe een dergelijke cursus kan worden georganiseerd.

Huishoudelijk Reglement

De vereniging draagt de naam "BRIDGECLUB BRUMMEN", is gevestigd te Brummen en is opgericht op 24 september 1968.

Klik hier om het Huishoudelijk reglement te bekijken of te downloaden.

Statuten

De vereniging draagt de naam "BRIDGECLUB BRUMMEN", is gevestigd te Brummen en is opgericht op 24 september 1968.

Klik hier om de Statuten te bekijken of te downloaden.

Reglement Parencompetitie

Klik hier voor het bekijken of te downloaden van het Reglement Parencompetitie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Reglement Laddercompetitie

Klik hier voor het bekijken of te downloaden van het Reglement Laddercompetitie

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Alerteerwijzer NBB december 2010

Klik hier voor het bekijken of te downloaden van de Alerteerwijzer NBB december 2010

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

Gids voor Bridge

De Gids voor Bridge is ontwikkeld door Rob Stravers en bevat alle rechten en plichten die iedere bridgespeler eigenlijk zou moeten weten.....

Klik hier om de Gids te bekijken of te downloaden.

 

Bridgeclub Brummen geeft diverse bridgecursussen

Dit najaar geeft Bridge club Brummen weer diverse cursussen.

Wij starten op Dinsdag 19 september a.s. met een beginnerscursus, een opfriscursus en diverse clinics.

De cursisten die het afgelopen voorjaar begonnen zijn gaan verder met hun 2e deel.

Onze cursussen worden gegeven bij Plein 5, het gebouw van de Stichting Welzijn Brummen.

Van Limburg Stirumplein 5, 6971 DL Brummen.

Beginners cursus: 09.30 uur -12.00 uur 12 lessen € 100,--  excl. lesboekje van € 13,--Start 19 sept. a.s.

Opfris cursus:       12.00 uur- 14.00 uur   1x in de 14 dagen totaal 6x € 60,-- Start 19 sept.a.s

Clinics            :       12.00 uur – 14.00 uur 1x in de 14 dagen € 10,-- per clinic (6 x € 60,-- ) bij de clinics kunt u per keer komen en u mag ook zelf aangeven wat u verder uitgediept wilt hebben.

De clinics starten op Dinsdag 26 sept.a.s.

Vervolg cursus beginners deel II: 14.00 uur – 16.30 uur ook bij deze cursus kunt u instromen. Start 19 sept.a.s.

Vragen en aanmeldingen bij M.ten Klei (voorzitter BCB) of via mtenklei@hetnet.nl

Telefonische informatie: 06-20549491

 

Verslag fietsbridgedrive 2 september 2017

FIETSBRIDGE DRIVE Opening seizoen 2017-2018

Het competitie seizoen 2017-2018 is door de Bridge club Brummen voor de 9e keer geopend met de jaarlijkse fietsbridge drive. Ook dit jaar waren er veel deelnemers. Om 10.00 uur werden alle deelnemers verwelkomd bij Concordia, met een kopje koffie en iets lekkers.

Na het openen en informatie over de route en de locaties door Jettha van der Heide gingen de groepen op pad.

Er waren vier locaties, De Heideroos in Eerbeek, De Harmonie in Laag Soeren, De Luchte in Spankeren en Concordia in Brummen.

Het weer werkte mee waardoor het heerlijk was om naar de diverse locaties te fietsen. De lunch werd op de locatie waar je gebridged had gebruikt en bij ieder locatie was een kopje soep en heerlijke broodjes verkrijgbaar.

Mocht je tijdens het spelen een probleem hebben dan was er bij elke locatie iemand aanwezig om je te helpen. Mede door de inzet van deze mensen verliep alles vlekkeloos.

Aan het eind van de dag was de prijsuitreiking met leuke prijzen en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

Mocht u interesse hebben in de uitslag van deze fiets bridge drive kijkt u dan even op de site van de ABF ( Apeldoornse Bridge Federatie) onder het kopje recente uitslagen: Brummense fietsbridge drive.

Al degenen die meegewerkt hebben aan deze bijzondere dag worden enorm bedankt.

Op naar de 10e (jubileum ) editie.

Mocht u nu zin hebben om ook bij deze gezellige club te komen bridgen, neemt u dan even contact op.

Ook organiseren wij diverse cursussen voor beginners en gevorderden.

Zie onze website: www.bridgeclub-brummen.nl

 

bridgeSecretariaat

Marieke Gitz  
Zutphensestraat 38
6971  BRUMMEN
Tel. 0575566319
email: mgitz@planet.nl

 

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter:                                                                    Marian ten Klei
 • Vice-voorzitter:                                                           Hans van Spanje
 • Secretaris:                                                                  Marieke Gitz
 • Penningmeester:                                                       Chris Wortel
 • Representatie:                                                            Jenny Loonstra       

 

Ledenadministratie

Ledenadministratie:

 • Miep van Spanje

Wedstrijdleiding

Maandagavond:

 • Wim Altena
 • Gerrrit van Winden

Donderdagmiddag:

 • Anki Wortel
 • Barend van Beusekom

 

Activiteitencommissie

 • Pia Petrie
 • Jenny Loonstra