Bridge Club Brummen


Secretariaat
secretariaat@bridgeclub-brummen.nl

Welkom op de website van Bridgeclub Brummen

sportclub brummenBridgeclub Brummen is in 1968 opgericht.
Naast het competitie element neemt ook de gezelligheid een belangrijke plaats in.  

In de maanden september t/m mei wordt er op de maandagavond bridge gespeeld volgens het ladder/ranking systeem. Zo mogelijk wordt in meerdere lijnen gespeeld.

Op de donderdagmiddag wordt in één of twee lijnen gespeeld middels een laddercompetitie, waardoor na elke speeldag promotie of degradatie mogelijk is.

Wij spelen bij Woongemeenschap De Goede Buur: gevestigd Kruisenkstraat 80, 6971 BA, Brummen.

 

Speeltijden

Maandag19:30 - 22:30
Donderdag13:30 - 17:00

Klik hier om in te loggen.


Naast een openbaar deel kent deze website ook een deel dat na inloggen beschikbaar komt met informatie voor de leden.

 • De competitie 2021 - 2022 start op maandag 13 september 2021

Speelschema maandag

 • De maandagavondgroep bridget elke maandagavond vanaf 19.30 uur bij Woongemeenschap De Goede Buur, Kruisenkstraat 80, 6971 BA, Brummen.
 • De competitie 2021 - 2022 start op maandag 13 september 2021.
 • Nadat onze club in de Coronatijd een flinke aderlating heeft ondergaan, zal voornamelijk in 1 en mogelijk in 2 lijnen worden gespeeld en juist vanwege het aantal te verwachten paren per avond, zal vooralsnog volgens een ranking systeem worden ingedeeld.
 • Klik hier voor het speelschema 2021 - 2022.

 

Puntenranking maandag

Klik hier voor de puntenranking

Score bij afwezigheid maandag

Een parencompetitie telt minimaal 5 zittingen per periode. De parencompetitie kent een promotie- en degradatie-regeling. Ook bij afwezigheid zijn er afwijkende regels t.o.v. de laddercompetitie.

 

Verhindering maandag

Wie (lang) van te voren weet op een maandag verhinderd te zijn, kan dat mailen aan de wedstrijdleiding tot uiterlijk maandagmorgen 11.00 uur bij de wedstrijdleider (wedstrijdleid@bridgeclub-brummen.nl). Op maandagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur kan dat ook via Whatsapp bij Wim Altena, 06 15337068

Het aloude absentieschrift is hiermee op de maandag verdwenen

 

Voor een goed verloop van de maandagavond is het voor de wedstrijdleiding van groot belang:

 • Dat u uw partner op de hoogte stelt van uw verhindering;
 • Dat uw afmelding niet automatisch ook geldt voor uw partner;
 • Dat, als uw partner zich niet afmeldt, de wedstrijdleiding ervan uit gaat dat uw partner eventueel met een andere invaller wil spelen.

In dit laatste geval krijgt betrokkene op maandagmiddag – zo mogelijk voor 14.00 uur – te horen of een tijdelijke partner voor die avond aanwezig is. Géén telefoontje betekent dus: niet spelen.

 

 

 

Speelschema donderdag

Speelschema 2021 – 2022 BCB donderdagmiddag

Laddercompetitie met 2 rondes van 16 = 32 zittingen en 

1 vrije zitting op 23 december (kerstdrive))

De eerste ronde

9, 16, 23, 30 september

7, 14, 21, 28, oktober

4, 11, 18, 25 november

2, 9, 16 december

 

23 december kerstdrive (telt niet mee voor de competitie tenzij eerder een zitting is uitgevallen).

 

6 januari 2019 (laatste zitting eerste ronde)

De tweede ronde

13, 20, 27 januari

3, 10, 17, 24 februari

3, 10, 17, 24, 31 maart

7, 14, 21, 28 april 

Einde tweede competitieronde en einde seizoen

 

Score bij afwezigheid donderdag

Score bij afwezigheid

 • Er worden 32 zittingen gespeeld verdeeld over 2 perioden met 16 zittingen. Per periode is 4x een afwezigheid zonder aftrek toegestaan. Als een paar tijdens een periode 1-4 x niet aanwezig is wordt – ongeacht de oorzaak van de afwezigheid - de gemiddelde score tot dan toe genoteerd met een maximum van 50%. Bij 5x of vaker afwezig zijn wordt een aftrek van 5% op de tot dan toe behaalde gemiddelde score.
 • Wanneer er wordt gespeeld met een invaller ipv de vaste partner, dan telt de behaalde score mee voor de competitie, tenzij voor aanvang van de zitting bij de wedstrijdleiding is gemeld dat de score niet moet worden meegeteld.

 • Zie verder het reglement Laddercompetitie op de website.

Verhindering donderdag

Verhindering aanwezigheid

Wie ruim van te voren weet op een donderdagmiddag verhinderd te zijn, kan dat noteren in het schrift, dat elke speelmiddag in de zaal aanwezig is. In de loop van de week kan afwezigheid op de eerstvolgende speelmiddag tot uiterlijk op de woensdag daarvoor vóór 18.00 uur telefonisch worden gemeld bij dienstdoende wedstrijdleider:

Anki Wortel (tel. O575-524542 of 06-23457479)

Barend van Beusekom (tel. 0575-562297 of 06-43927016)

Géén antwoordapparaat of voicemail inspreken!

Ook is het mogelijk om via de mail af te zeggen bij de wedstrijdleider op wedstrijdleid@bridgeclub-brummen.nl.

Voor een goed verloop van de donderdagmiddag is het voor de wedstrijdleiding van groot belang:

 • Dat u uw partner op de hoogte stelt van uw verhindering;
 • Dat uw afmelding niet automatisch ook geldt voor uw partner;
 • Dat, als uw partner zich niet afmeldt, de wedstrijdleiding ervan uitgaat dat uw partner eventueel met een ander wil spelen.

In dit laatste geval krijgt betrokkene zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk op de morgen van de wedstrijddag van de wedstrijdleider te horen of een partner voor die middag gevonden is.
Géén telefoontje betekent dus: niet spelen!

 

Bridgeseizoen 2021-2022

Voor de leden die op maandagavond of donderdagmiddag bridgen, bedraagt de contributie voor het bridgeseizoen 2021-2022 € 70,00 

Voor de leden die op maandagavond en donderdagmiddag bridgen, bedraagt de contributie voor het bridgeseizoen 2021-2022 € 135,00

Wij verzoeken U het verschuldigde bedrag over te maken naar:

IBAN NL28RABO 0311 0608 97 t.n.v. Penningmeester BCB Brummen o.v.v. 'contributie'.

 

 

Arbitrage 1

 

Wedstrijdleider Wim Altena schrijft:

Te weinig tijd voor het laatste spel.

Vanavond hadden we een klein probleem. Wat was het geval?

 • Aan een tafel was er geen tijd meer het laatste spel van een ronde te spelen. Dat kan gebeuren, niet moeilijk over doen.
 • De spelers besloten dat spel na afloop nog even na te spelen. Daar is op zich ook niks mis mee.
 • Dit laatste spel wordt dan echter niet ingevuld en de ronde is dan niet afgelopen.
 • In de volgende ronde lukt het Noord niet het spelnummer van het 1stespel in te vullen. De ronde was immers nog niet afgesloten!
 • Gevolg: de wedstrijdleider heeft 4 scorekaarten gegeven en aan het eind de resultaten handmatig ingevuld.

Wat had moet gebeuren?

 • Roep, als je een spel niet meer kan spelen, de wedstrijdleider
 • We vullen dan samen ‘Niet gespeeld’ in en de score van betreffende paren wordt over 23 in plaats van 24 spellen berekend.
 • Niemand heeft voordeel, niemand heeft nadeel en de wedstrijdleider is een stuk minder zenuwachtig!

Tja, daarom heb je toch immers een wedstrijdleider, om te helpen, nietwaar!?

Ergo, op kerstavond 2 extra wees-gegroetjes!

Bridgecursussen gemeente Brummen

 

Bridgeclubs in Brummen en Eerbeek plaatsen een gezamenlijke advertentie

Bridgeclub Brummen

Bridgeclub Eerbeek

I love bridge

Smodo

 

 

50 jaar Bridgeclub Brummen Jubileumboekje

Klik hier om het gehele jubileumboekje te kunnen bekijken.

Huishoudelijk Reglement

De vereniging draagt de naam "BRIDGECLUB BRUMMEN", is gevestigd te Brummen en is opgericht op 24 september 1968.

Klik hier om het Huishoudelijk reglement te bekijken of te downloaden.

Statuten

De vereniging draagt de naam "BRIDGECLUB BRUMMEN", is gevestigd te Brummen en is opgericht op 24 september 1968.

Klik hier om de Statuten te bekijken of te downloaden.

Reglement Parencompetitie

Klik hier om het reglement Parencompetitie. te bekijken of te downloaden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Reglement Laddercompetitie

Klik hier om het reglement Laddercompetitie te bekijken of te downloaden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Gids voor Bridge

De Gids voor Bridge is ontwikkeld door Rob Stravers en bevat alle rechten en plichten die iedere bridgespeler eigenlijk zou moeten weten.....

Klik hier om de Gids te bekijken of te downloaden.

 

Paar van de maand: Carla en Eddy

In "Bridge", het magazine voor alle bridgers, uitgave nr 6 van juni is een interview met Carla Reuser-Bouwmans en Eddy Boesaard gepublceerd, in kleur en met foto's.

Klik hier voor het bekijken van deel 1 van de trilogie Carla en Eddy

Klik hier voor het bekijken van deel 2 van de trilogie Carla en Eddy

Klik hier voor het bekijken van deel 3 van de trilogie Carla en Eddy

 

 

50-jarig jubileum Bridgeclub Brummen

Bridgeclub viert haar 50-jarig bestaan


Met een boottocht over de IJssel, waarbij door de aanwezige leden ook nog een duchtig spelletje bridge werd gespeeld, werd het 50-jarig jubileum van de in 1968 opgerichte Bridgeclub gevierd. 82 leden  hadden zich op zaterdag  22 september 2018 bij het salonschip  Nirvana  aan de IJsselkade in Zutphen gemeld. Alle deelnemers werden in de warme salon persoonlijk begroet door leden van de jubileumcommissie, en na een kopje koffie met gebak werden de trossen losgegooid en zette het schip zich rustig in beweging richting Doesburg.  Voorzitter Marian ten Klei heette alle aanwezigen namens het bestuur hartelijk welkom, en beschreef de historie van de club, van het allereerste begin in Flora in Leuvenheim tot de huidige bijeenkomsten in Concordia, waarbij ze duidelijk maakte dat bij  Bridgeclub Brummen de oer-Hollandse gezelligheid, zeker op deze dag,  de boventoon voert. Nadat wedstrijdleider Wim Altena de gang van zaken had uitgelegd werd koers gezet richting Doesburg en het Rhederlaag, waar het schip een paar rondjes maakte alvorens in de regen de terugtocht weer te aanvaarden. In de pauzes tussen het bridgen door was er een koffietafel, vertelde een al wat ouder lid over de oprichting en twee oude, onbekende, dames bezochten het gezelschap per roeiboot en deden zwijgend hun beklag over het feit dat ze niet waren uitgenodigd. Na bekendmaking van de soms verrassende uitslagen werd weer afgemeerd in Zutphen.

 

 

Brummens Weekblad nr. 34 25-08-2017

Door: Marita Klein

OEKEN – Marian ten Klei is sinds mei van dit jaar voorzitter van de Bridgeclub Brummen.

De club telt ruim honderd leden. Afgelopen jaar hebben 35 mensen aan één van de door deze bridgeclub georganiseerde cursussen en clinics meegedaan. In september starten weer cursussen voor beginners, een opfriscursus en clinics voor gevorderden. De bridgeclub wil graag uitbreiden met jonge en oudere leden.

“Bridgen is niet moeilijk,” vertelt Marian ten Klei. “De basis is even lastig om onder de knie te krijgen, maar als je die hebt breidt je je kennis steeds verder uit. Je bridget altijd samen met een partner, met wie je goede afspraken moet maken om het spel tot een succes te maken. Het gaat daarbij om elkaar te begrijpen en vertrouwen. Sommige echtparen kunnen heel goed als paar spelen, anderen kiezen bij het bridgen voor een andere bij voorkeur vaste partner.”

“We spelen op maandagavond en donderdagmiddag in Concordia,” gaat Marian verder. “Ieder speelt in de A-, B-, of C-klasse en elke vijf weken kan je promoveren of degraderen. Zo blijft het spannend. Bridgen is heel ontspannend. Voor mensen die druk zijn, is het een rustpunt in de week. Voor ouderen is het een goede hersentraining. Door het bridgen  train je je geheugen waardoor het minder snel achteruit gaat.

“We zijn met de gemeente in overleg,” vervolgt Marian, “over deelname aan “Denken en doen”. Het is een project van de Nederlandse bridgebond in samenwerking met de regionale bridgeclubs, dat mensen stimuleert om contact te leggen en daardoor minder eenzaam zijn en een plezieriger leven krijgen. De gemeente wil dat er meer verenigingen mee gaan doen. Het is dan de bedoeling dat alle 60+ers van de gemeente een brief krijgen, waarin verschillende mogelijkheden genoemd staan. Bridgen kan mensen uit een isolement halen en het is goed te doen voor mensen met bijv. een handicap.

“We openen ons seizoen op 2 september met een fietsbridgedrive voor leden en niet-leden (voor zover er nog plaats is). We starten bij Concordia en fietsen naar vier andere locaties om daar te bridgen en te lunchen. We zijn ons aan het voorbereiden op het 50-jarig bestaan in 2018.

In september start de beginnerscursus, de opfriscursus en de clinics voor gevorderden. De beginnerscursus bestaat uit 12 lessen. Voor het opfrissen of als gevorderde bijleren zijn er zes lessen 1x in de 14 dagen. De cursussen worden op een Dinsdag overdag, gegeven door Conny van der Graaf uit Zevenaar.”

“Bridgen geeft plezier en verbindt mensen met elkaar,” besluit Marian, die voor haar pensionering als bestuurder  werkte voor het preventieve bevolkingsonderzoek  naar baarmoederhalskanker. Informatie: Marian ten Klei: mtenklei@hetnet.nl of 06-205 494 91.

Bridgeclub Brummen geeft diverse bridgecursussen

U kunt zich aanmelden voor een starters, opfris of gevorderde cursus en bij voldoende cursisten zal de bridge club Brummen een cursus organiseren.

Opgave bij mtenklei@hetnet.nl of 06-20549491

Voorzitter Hans van Spanje

Secretaris  vacant 

Penningmeester  Chris Wortel

Algemeen bestuurslid  Kris Verver

Lief en leed: Ellie de Groot

E-mail: spanveen@gmail.com

tel. 0655625268

 

Ledenadministratie

 • Miep van Spanje           spanveen@gmail.com

Wedstrijdleiding

Maandagavond:

 • Wim Altena

Donderdagmiddag:

 • Anki Wortel
 • Barend van Beusekom

wedstrijdleid@bridgeclub-brummen.nl

Activiteitencommissie

 
 • Cobie Sinnema
 • Anki Wortel
 • Barend van Beusekom

Arbitrage

 • Wim Altena
 • Dick Bouwmeester